Stavební spoření

Účastníkem stavebního spoření může být osoba, která má trvalý pobyt na území ČR (nemusí být občanem ČR) a má přidělené rodné číslo. U stavebního spoření není žádné věkové omezení. Za osoby mladší 18 let nebo bez právní způsobilosti jednají rodiče nebo zákonný zástupce. Vklady účastníků stavebního spoření jsou obvykle úročeny 1% až 4% ročně (v současné době stavební spořitelny své úroky snižují, což se týká pouze nových klientů).Vedle úroků je dalším výnosem účastníka státní podpora a právě ta dělá ze stavebního spoření atraktivní formu investice a nadprůměrného zhodnocení volných finančních prostředků s minimálními riziky.


Státní podpora (příspěvek, dotace) v současné době činí 15% z ročně naspořené částky (max. 3 000 Kč ročně). Účastníkům stavebního spoření, kteří splnili ve smlouvě sjednané podmínky, což je především naspoření předem dohodnuté částky a dobu střádání (v současnosti 2 roky), ale někdy i splnění určitého parametru spořivosti, je nabídnuta možnost čerpání velmi výhodného úvěru na stavební účely spojené s řešením bydlení. Klient musí uzavřít se stavební spořitelnou písemnou smlouvu, ve které se zavazuje ukládat dohodnutou částku, přičemž jde o minimální výši. Lze však ukládat i vyšší částky, nebo nepravidelné úložky. Stavební spoření lze zaplatit i jednorázově na 6 let dopředu. Hodně klientů ukládá také 20 000 Kč 1x ročně, zpravidla na konci kalendářního roku.


Účastník spoření se na počátku rozhodne, zda bude jen spořit nebo i žádat o úvěr a podle toho si vybere příslušnou variantu spoření. Může se také stát, že klient v době sjednávání smlouvy není ještě pevně rozhodnut, a proto některé stavební spořitelny umožňují svým klientům požádat o změny i v průběhu spoření. V každé smlouvě o stavebním spoření je stanovena tzv. cílová částka, od které se odvíjí celé stavební spoření. Každá stavební spořitelna si účtuje při uzavření smlouvy o stavebním spoření tzv. uzavírací poplatek. Nejčastější varianta poplatku bývá kolem 1 %. Stavební spořitelny si ještě každý rok účtují tzv. poplatek za vedení účtu (obdoba poplatku za vedení běžného účtu v bance), který se v současnosti pohybuje kolem 200 až 400 Kč za kalendářní rok.


Výpovědní lhůta u smlouvy ze stavebního spoření je zpravidla 2 až 3 měsíce.Po splnění určité doby spoření (v současné době 6 let), si klient může peníze vybrat a použít na cokoliv bez prokazování účelu. Takto využívá stavební spoření většina účastníků, protože zhodnocení prostředků je velmi zajímavé a téměř bez rizika.


Ukládání peněz probíhá na číslo účtu každého klienta, podobně jako v bance. Každá stavební spořitelna je vlastně bankovním ústavem a proto jsou i vklady ve stavebních spořitelnách pojištěny dle Zákona o bankách č. 21/1992 Sb. Dále je o stavebním spoření i zmínka v zákoně č. 586/1993, o daních z příjmu, kde se upravuje možnost odečtu úroků zaplacených splátek u úvěru ze stavebního spoření do určité výše. Výnosy ze stavebního spoření jsou osvobozeny od daně z příjmu (na rozdíl od termínovaných vkladů, kde je 15 % srážková daň.


Zákon o stavebním spoření také upravuje, co se rozumí bytovými účely

 1. získání bytu
 2. výstavba nebo koupě stavby pro bydlení
 3. získání stavebního pozemku za účelem výstavby stavby pro bydlení nebo získání pozemku, na kterém se stavba už nachází
 4. změna, modernizace a údržba bytu nebo stavby pro bydlení
 5. stavební úprava nebytového prostoru na byt
 6. úhrada závazků souvisejících s body a) až e) (s výjimkou pokut a dalších sankcí)

Výhody stavebního spoření

 • z výnosů se neplatí daň 15 % státní podpora
 • téměř nulové riziko investice
 • nezávislost na kapitálovém trhu (úrokové sazby z vkladů i úvěrů jsou pevné po celou dobu trvání vztahu)
 • zvýhodnění klientů, kteří nečerpají úvěr
 • velmi dobré zhodnocení finančních prostředků - kolem 6 %
 • možnost kdykoliv po 2 letech čerpat levný úvěr
 • nízký úrok z úvěru ze stavebního spoření
 • jeden klient může mít více smluv o stavebním spoření
 • klientem může být každý, kdo má přiděleno rodné číslo a trvalý pobyt v ČR, tedy i občan jiného státu
 • věk 0 až neomezeno